Hiện có 397,963 Tin đăng 117,047 thành viên
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Giang thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
37 đã xem
Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
41 đã xem
Bảng giá đất nhà nước huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024
Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
30 đã xem

Tin HOT