Hiện có 399,841 Tin đăng 117,915 thành viên

bảng giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước huyện Phù Cừ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Phù Cừ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
31 đã xem - 7 giờ trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
43 đã xem - 3 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kim Động, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kim Động, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
68 đã xem - 2 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ân Thi, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ân Thi, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
96 đã xem - 4 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
97 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
118 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Mỹ Hào, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Mỹ Hào, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
122 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Lâm, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Lâm, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Lâm thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
131 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Giang thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
142 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
91 đã xem - 1 tháng trước

Bất động sản mới nhất