Hiện có 399,182 Tin đăng 117,610 thành viên

bảng giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
63 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
64 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
80 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
71 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
70 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
164 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
166 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
150 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
174 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
136 đã xem - 1 tháng trước

Bất động sản mới nhất