Hiện có 399,257 Tin đăng 117,688 thành viên

bảng giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước huyện Hóc Môn, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hóc Môn, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
74 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Bình Chánh, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Bình Chánh, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
71 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Nhà Bè, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Nhà Bè, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
55 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Thủ Đức TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Thủ Đức TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
57 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Bình Tân, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Bình Tân, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
66 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Tân Phú, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Tân Phú, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
58 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Tân Bình, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Tân Bình, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
75 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 12, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 12, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
86 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 11, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 11, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
73 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 10, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 10, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
82 đã xem - 2 tháng trước

Bất động sản mới nhất