Hiện có 399,178 Tin đăng 117,605 thành viên

bảng giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước quận 9, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 9, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
97 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 8, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 8, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
99 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 7, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 7, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
134 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 6, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 6, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
110 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 5, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 5, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
102 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 4, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 4, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
101 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 3, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 3, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
93 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 2, TP Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 2, TP Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 2, thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
117 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 1, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 1, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gia đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
313 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Bình Thạnh, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Bình Thạnh, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gia đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
1,173 đã xem - 2 tháng trước

Bất động sản mới nhất