Hiện có 397,877 Tin đăng 117,004 thành viên

giá đất nhà nước

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Giang thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
26 đã xem - 5 giờ trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
36 đã xem - 1 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
27 đã xem - 2 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
35 đã xem - 4 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
34 đã xem - 5 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
41 đã xem - 6 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
51 đã xem - 1 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
44 đã xem - 1 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
47 đã xem - 1 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
124 đã xem - 2 tuần trước