Hiện có 402,180 Tin đăng 118,708 thành viên

giá đất nhà nước đền bù

Bảng giá đất nhà nước thành phố Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
50 đã xem - 2 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Phù Cừ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Phù Cừ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
90 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tiên Lữ, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
87 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kim Động, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kim Động, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
218 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ân Thi, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ân Thi, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
137 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
143 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
152 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Mỹ Hào, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Mỹ Hào, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
158 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Lâm, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Lâm, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Lâm thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
168 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Giang thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
215 đã xem - 2 tháng trước

Bất động sản mới nhất