Hiện có 399,300 Tin đăng 117,729 thành viên

giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước huyện Kim Động, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kim Động, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
49 đã xem - 6 ngày trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ân Thi, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ân Thi, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
80 đã xem - 3 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Khoái Châu, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
78 đã xem - 3 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
99 đã xem - 3 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Mỹ Hào, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Mỹ Hào, Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
104 đã xem - 3 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Lâm, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Lâm, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Lâm thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
113 đã xem - 4 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Văn Giang, TP Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Văn Giang thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
129 đã xem - 4 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
82 đã xem - 4 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
71 đã xem - 4 tuần trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
81 đã xem - 1 tháng trước

Bất động sản mới nhất