Hiện có 399,649 Tin đăng 117,869 thành viên

giá đất nhà nước quy định

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
46 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Rẫy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Rẫy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
73 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Sa Thầy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Sa Thầy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
51 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Glei, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Glei, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
65 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ngọc Hồi, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ngọc Hồi, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
58 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Tô, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Tô, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
53 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đắk Hà, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đắk Hà, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
51 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
71 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước Khu Công Nghệ Cao, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước Khu Công Nghệ Cao, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại khu Công Nghệ Cao, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
97 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Cần Giờ, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Cần Giờ, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
75 đã xem - 2 tháng trước