Hiện có 402,317 Tin đăng 118,736 thành viên

giá đất nhà nước TP Kon Tum

Bảng giá đất nhà nước huyện Ia H'Drai, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ia H'Drai, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
99 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
75 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
61 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Rẫy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Rẫy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
81 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Sa Thầy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Sa Thầy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
62 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Glei, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Glei, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
80 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ngọc Hồi, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ngọc Hồi, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
68 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Tô, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Tô, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
63 đã xem - 3 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đắk Hà, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đắk Hà, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
72 đã xem - 3 tháng trước

Bất động sản mới nhất