Hiện có 399,329 Tin đăng 117,760 thành viên

giá đất ở theo quy định nhà nước

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
173 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
121 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
135 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
92 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
85 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
85 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
62 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ia H'Drai, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ia H'Drai, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
82 đã xem - 1 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
65 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
44 đã xem - 2 tháng trước