Hiện có 399,849 Tin đăng 117,924 thành viên

giá đất ở theo quy định nhà nước

Bảng giá đất nhà nước huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
70 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Plông, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
48 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Rẫy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Kon Rẫy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
74 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Sa Thầy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Sa Thầy, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
52 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Glei, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Glei, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
66 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Ngọc Hồi, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Ngọc Hồi, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
59 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Tô, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đăk Tô, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
54 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước huyện Đắk Hà, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước huyện Đắk Hà, Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
58 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại thành phố Kon Tum giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
73 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước Khu Công Nghệ Cao, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước Khu Công Nghệ Cao, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại khu Công Nghệ Cao, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
103 đã xem - 2 tháng trước