Hiện có 399,298 Tin đăng 117,729 thành viên

giá đất ở theo quy định nhà nước

Bảng giá đất nhà nước quận 9, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 9, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
99 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 8, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 8, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
102 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 7, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 7, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
135 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 6, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 6, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
112 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 5, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 5, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
102 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 4, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 4, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
102 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 3, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 3, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
95 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 2, TP Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 2, TP Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 2, thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
119 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận 1, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận 1, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gia đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
314 đã xem - 2 tháng trước
Bảng giá đất nhà nước quận Bình Thạnh, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nhà nước quận Bình Thạnh, TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024

Khung giá đất nhà nước quy định tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gia đoạn 2020 - 2024: đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
1,178 đã xem - 2 tháng trước

Bất động sản mới nhất