Hiện có 402,122 Tin đăng 118,682 thành viên

tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Nam

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Quảng Nam

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
256 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Vĩnh Long

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Vĩnh Long

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
221 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Yên Bái

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Yên Bái

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
193 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
205 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Tây Ninh

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Tây Ninh

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
188 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Tuyên Quang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Tuyên Quang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
103 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Trà Vinh

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Trà Vinh

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
83 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Tiền Giang

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Tiền Giang

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
57 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
45 đã xem - 3 tháng trước
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thái Nguyên

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Thái Nguyên

Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa
60 đã xem - 3 tháng trước