• Ngân hàng bảo lãnh lợi nhuận bằng USD, CĐT cam kết mua lại sau 5 năm, sổ hồng lâu dài

Ngân hàng bảo lãnh lợi nhuận bằng USD, CĐT cam kết mua lại sau 5 năm, sổ hồng lâu dài

Địa chỉ:
Phạm Văn Đồng
Nha Trang - Khánh Hòa
Giá
1,2 tỷ
Cập nhật
9 tháng trước
Lượt xem
174

Thông tin chi tiết

Ngân hàng bảo lãnh lợi nhuận bằng USD, CĐT cam kết mua lại sau 5 năm, sổ hồng lâu dài