• Cho thuê các căn hộ tại chung cư Ciputra khu đô thị Nam Thăng Long - Hà Nội.

Cho thuê các căn hộ tại chung cư Ciputra khu đô thị Nam Thăng Long - Hà Nội.

Địa chỉ:
Ciputra thăng long - hà nội
Quận Tây Hồ - Hà Nội
Giá
20 triệu
Cập nhật
9 tháng trước
Lượt xem
160

Đặc điểm Căn hộ/Chung cư

Diện tích: 123 m2
Loại nhà đất: Căn hộ/Chung cư

Thông tin chi tiết

Cho thuê các căn hộ tại chung cư Ciputra khu đô thị Nam Thăng Long - Hà Nội.
1 G02 tầng 2, 153m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 24.96 triệu/tháng.
2 G02 tầng 3, 153m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 22.69 triệu/tháng.
3 G02 tầng 5, 123m2, 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
4 G02 tầng 5 153m2, 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
5 G02 tầng 6 123m2 3 phòng ngủ nội thất cơ bản 14.75 triệu/tháng.
6 G02 tầng 7 123m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
7 G02 tầng 11 153 m2, 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 24.96 triệu/tháng.
8 G02 tầng 12 123 m2, 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 17.02 triệu/tháng.
9 G02 tầng 15 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
10 G02 tầng 18 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 22.69 triệu/tháng.
11 G03 tầng 4 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 18.15 triệu/tháng.
12 G03 tầng 6 153 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
13 G03 tầng 11 153 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 24.96 triệu/tháng.
14 G03 tầng 15 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
15 G03 tầng 20 180 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 22.69 triệu/tháng.
16 E4 tầng 3 153 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 34.03 triệu/tháng.
17 E4 tầng 7 153 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 27.23 triệu/tháng.
18 E4 tầng 9 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 27.23 triệu/tháng.
19 E4 tầng 16 153 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 31.77 triệu/tháng.
20 E4 tầng 18 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
21 E5 tầng 8 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
22 E5 tầng 12 123 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
23 E5 tầng 15 153 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 20.42 triệu/tháng.
24 E5 tầng 20 180 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 29.5 triệu/tháng.
25 P1 tầng 8 182 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 31.77 triệu/tháng.
26 P1 tầng 11 145 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 24.96 triệu/tháng.
27 P1 tầng 12 182 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 29.5 triệu/tháng.
28 P1 tầng 12A 182 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 29.5 triệu/tháng.
29 P2 tầng 3 145 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 27.23 triệu/tháng.
30 P2 tầng 3 182 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 29.5 triệu/tháng.
31 P2 tầng 7 145 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 40.84 triệu/tháng.
32 P2 tầng 11 182 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 43.11 triệu/tháng.
33 P2 tầng 14 145 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 24.96 triệu/tháng.
34 L1 tầng 4 267 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 83.95 triệu/tháng.
35 L1 tầng 7 154 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 38.57 triệu/tháng.
36 L1 tầng 9 154 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 40.84 triệu/tháng.
37 L1 tầng 12 114 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 27.23 triệu/tháng.
38 L1 tầng 15 267 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 102.11 triệu/tháng.
39 L2 tầng 6 267 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 90.76 triệu/tháng.
40 L2 tầng 8 154 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 40.84 triệu/tháng.
41 L2 tầng 12A 114 m2 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất 29.5 triệu/tháng.
42 L2 tầng 15 267 m2 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất 102.11 triệu/tháng.