Hiện có 397,858 Tin đăng 117,004 thành viên

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Đã xem: 826

Thông tin địa chỉ liên lạc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cùng các quận huyện.
Xem nhanh

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 1

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1
Địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301456607
Email: tnmt.q1@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3829 3661 - (028) 3822 7315
Fax: (028) 3823 1806

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 1

 • Mã số thuế: 0310715921
 • Địa chỉ: 45 - 47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 1

 • Mã số thuế: 0313364566-001
 • Địa chỉ: 69 - 71 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
 • Điện thoại: (028) 3920 9348
 • Fax: (028) 3920 9347

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 1


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 2
Địa chỉ: 249 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309322549
Email: tnmt.q2@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3740 0509

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 2

 • Mã số thuế: 0308298974 (Tình trạng: Ngừng hoạt động)
 • Địa chỉ: Số 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • Điện thoại: (028) 3740 2570

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 2

 • Mã số thuế: 0313364566-024
 • Địa chỉ: Số 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
 • Điện thoại: (028) 3740 2572

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 2


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3
Địa chỉ: 99-99A Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315431017
Email: q3@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3932 6868

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 3

 • Mã số thuế: 0312256543
 • Địa chỉ: 185 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 3

 • Mã số thuế: 0313364566-018
 • Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3
 • Điện thoại: (028) 3551 5689 - 0913776632

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 3


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4
Địa chỉ: 18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309673836
Email: q4@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3826 1572

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 4

 • Mã số thuế: 0311709310
 • Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
 • Điện thoại: (028) 3943 2599

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 4

 • Mã số thuế: 0313364566-002
 • Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
 • Điện thoại: (028) 3943 2599

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 4


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5
Địa chỉ: 203 An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308143522
Điện thoại: (028) 3855 0250
Email: q5@tphcm.gov.vn
Fax: 
(028) 3855 9895

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 5

 • Mã số thuế: 0311020827
 • Điện thoại: (028) 3855 4090

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 5

 • Mã số thuế: 0313364566-003
 • Điện thoại: (028) 6654 1555

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 5


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 6
Địa chỉ: 20 Phạm Đình Hổ, Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308489697
Email: q6@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 6291 9062

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 6

 • Mã số thuế: 0303747305
 • Địa chỉ: 20 Phạm Đình Hổ, Phường 01, Quận 6
 • Điện thoại: (028) 3856 0879

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6

 • Mã số thuế: 0313364566-019
 • Địa chỉ: 20 Phạm Đình Hổ, Phường 01, Quận 6
 • Điện thoại: (028) 6291 9062

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 6


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7
Địa chỉ: 1362 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309374755
Email: tnmt.q7@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3785 1951

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 7

 • Mã số thuế: 0311661813
 • Địa chỉ: 07 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7
 • Điện thoại: (028) 3785 1855

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 7

 • Mã số thuế: 0313364566-004
 • Địa chỉ: 07 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7
 • Điện thoại: (028) 3785 0949

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 7


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8
Địa chỉ: 04 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309369018
Email: tnmt.q8@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 5431 5291

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 8

 • Mã số thuế: 0304674201
 • Địa chỉ: Số 4 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
 • Điện thoại: (028) 3855 2477

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 8

 • Mã số thuế: 0313364566-005
 • Địa chỉ: Số 4 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
 • Điện thoại: (028) 5431 5289

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 8


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9
Địa chỉ: 2/304 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308883615
Email: q9@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3823 5402

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 9

 • Mã số thuế: 0308883661
 • Địa chỉ: 2/304 Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9
 • Điện thoại: (028) 3736 0187

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 9

 • Mã số thuế: 0313364566-006
 • Địa chỉ: 2/304 Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9
 • Điện thoại: (028) 3736 0422

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 9


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10
Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: q10@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3865 5907
Fax: (028) 3865 5909

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 10

 • Mã số thuế: 0304152526
 • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10
 • Điện thoại: (028) 3863 5017

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 10

 • Mã số thuế: 0313364566-020
 • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10
 • Điện thoại: (028) 3868 5105

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 10


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 11

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 11
Địa chỉ: Số 270, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309927978
Email: tnmt.q11@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3963 4490 - (028) 3963 5805
Fax: (028) 3963 3101

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 11

 • Mã số thuế: 0310578714
 • Địa chỉ: 535 Bình Thới, Phường 10, Quận 11
 • Điện thoại: (028) 3858 1848

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 11

 • Mã số thuế: 0313364566-007
 • Địa chỉ: 535 Bình Thới, Phường 10, Quận 11
 • Điện thoại: (028) 3858 1848

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 11


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 12

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12
Địa chỉ: 01 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309283635
Email: tnmt.q12@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3891 6027 - (028) 3891 7448 - (028) 3982 6312 - Số máy nhánh: 139
Fax: (028) 3891 7623

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 12

 • Mã số thuế: 0309283748
 • Địa chỉ: 01 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12
 • Điện thoại: (028) 3891 7442

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 12

 • Mã số thuế: 0313364566-008
 • Địa chỉ: 93 - 95 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12
 • Điện thoại: (028) 3891 7442

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận 12


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Bình Thạnh
Địa chỉ: Số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309244509
Email: binhthanh@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3841 2366
Fax: (028) 3841 7903

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Bình Thạnh

 • Mã số thuế: 0311311463

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Bình Thạnh

 • Mã số thuế: 0313364566-022
 • Điện thoại: (028) 2218 2477

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Bình Thạnh


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Phú Nhuận
Địa chỉ: Số 155 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Hoặc: 145/5 Nguyễn Văn Trổi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305365799
Email: tnmt.phunhuan@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3844 0345
Fax: (028) 3847 5873

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Phú Nhuận

 • Mã số thuế: 0312105343
 • Địa chỉ: 3B Lê Quý Đôn, Phường 12, Quận Phú Nhuận
 • Điện thoại: (028) 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Phú Nhuận

 • Mã số thuế: 0313364566-011
 • Địa chỉ: 3B Lê Quý Đôn, Phường 12, Quận Phú Nhuận
 • Điện thoại: (028) 3995 0599 - (028) 3995 9160
 • Fax: (028) 3995 9160

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Phú Nhuận


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Bình Tân
Địa chỉ: Số 521 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309357823
Email: tnmt.binhtan@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3875 0307 - (028) 3752 6827
Fax: (028) 3875 2855 - (028) 3875 4016

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Bình Tân

 • Mã số thuế: 0310975302
 • Điện thoại: (028) 3752 6827

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Bình Tân

 • Mã số thuế: 0313364566-013
 • Điện thoại: (028) 3752 6827

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Bình Tân


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Tân Bình
Địa chỉ: Số 387A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306447250
Email: tnmt.tanbinh@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 5408 7929
Fax: (028) 5434 1510

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Tân Bình

 • Mã số thuế: 0310605943

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Tân Bình

 • Mã số thuế: 0313364566-010
 • Điện thoại: (028) 5408 1561

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Tân Bình


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Tân Phú
Địa chỉ: Số 70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309724449
Email: tanphu@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3973 5509
Fax: (028) 3973 5510

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Tân Phú

 • Mã số thuế: 0310593342
 • Địa chỉ: 70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú
 • Điện thoại: (028) 3973 5509

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Tân Phú

 • Mã số thuế: 0313364566-021
 • Địa chỉ: 70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú
 • Điện thoại: (028) 3973 7176
 • Fax: (028) 3973 7175

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Tân Phú


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Gò Vấp
Địa chỉ: Số 332 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307932718
Email: tnmt.govap@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3894 1929 - (028) 3985 9170 - (028) 3985 9172
Fax: (028) 3894 1929

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Gò Vấp

 • Mã số thuế: 0304729852
 • Địa chỉ: 19 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Gò Vấp

 • Mã số thuế: 0313364566-009
 • Địa chỉ: 322 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Gò Vấp


Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Thủ Đức
Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307746609
Email: tnmt.thuduc@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3896 6801 - (028) 3896 6828 - (028) 3897 2435
Fax: (028) 3896 0112

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quận Thủ Đức

 • Địa chỉ: 184 Đường Tagore, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận Thủ Đức

 • Mã số thuế: 0313364566-012
 • Địa chỉ: 10 Tagore, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
 • Điện thoại: (028) 3722 0031
 • Fax: (028) 3722 0030

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất quận Thủ Đức


Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Bình Chánh
Địa chỉ: Số 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh (khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh), Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306712519
Email: tnmt.binhchanh@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3760 2141 - (028) 3760 2490 - (028) 3760 2136 - (028) 3760 2129
Fax: (028) 3760 2246 - (028) 3760 2484

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Bình Chánh

 • Mã số thuế: 0309552743
 • Địa chỉ: E8/9A Nguyễn Hữu Trị, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
 • Điện thoại: (028) 3760 2680

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bình Chánh

 • Mã số thuế: 0313364566-016
 • Địa chỉ: 349 Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
 • Email: dkqsdd.binhchanh@tphcm.gov.vn
 • Điện thoại: (028) 3760 2680
 • Fax: (028) 3760 4952

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất huyện Bình Chánh


Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Hóc Môn
Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307213858
Email: hocmon@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3891 0404 - (028) 3891 0456 - (028) 3891 4911
Fax: (028) 3891 0403

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Hóc Môn

 • Mã số thuế: 0309756257 (Tình trạng: Ngừng hoạt động)
 • Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Huyện Hóc Môn

 • Mã số thuế: 0313364566-015
 • Địa chỉ: 12 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
 • Điện thoại: (028) 3710 0017

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất huyện Hóc Môn


Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Cần Giờ
Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306967316
Email: tnmt.cangio@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3874 0203 - (028) 3874 0517
Fax: (028) 3874 0211

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Cần Giờ

 • Mã số thuế: 0306142178
 • Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
 • Điện thoại: (028) 3874 0929

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Huyện Cần Giờ

 • Mã số thuế: 0313364566-017
 • Địa chỉ: Đào Cử, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
 • Điện thoại: (028) 3786 0125

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất huyện Cần Giờ


Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Củ Chi
Địa chỉ: Số 77 Tỉnh lộ 8, Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309527352
Email: tnmt.cuchi@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3892 0215 - (028) 3792 8894 - (028) 3892 0263
Fax: 
(028) 3892 0263

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Củ Chi

 • Mã số thuế: 0310622931
 • Điện thoại: (028) 3792 4701

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Huyện Củ Chi

 • Mã số thuế: 0313364566-014
 • Điện thoại: (028) 38792 4701

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất huyện Củ Chi


Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Nhà Bè
Địa chỉ: Số 330, Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310552843
Email: tnmt.nhabe@tphcm.gov.vn
Điện thoại: (028) 3782 8405 - (028) 3782 8774
Fax: 
(028) 3782 8405

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Nhà Bè

 • Mã số thuế: 0307452870 (Tình trạng: Ngừng hoạt động)
 • Địa chỉ: 330, Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè
 • Điện thoại: (028) 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Huyện Nhà Bè

 • Mã số thuế: 0313364566-023
 • Địa chỉ: 330, Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè
 • Điện thoại: (028) 3782 7302

>> Xem ngay: Giá mua bán nhà đất huyện Nhà Bè


Thực hiện các công việc

Tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND Quận/Huyện – Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận;

Trường hợp thuê đất trình UBND Quận/Huyện – Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình UBND Quận/Huyện – Thành phố Hồ Chí Minh  ký, cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩ vụ tài chính theo quy định;

Thời gian thực hiện tại phòng tài nguyên và môi trường là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Từ khoá:
sở nhà đất sở tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh sở tài nguyên và môi trường tphcm

Xem thêm bất động sản liên quan